Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване с кандидатите за избор на административни ръководители на Окръжна прокуратура – Варна, Окръжна прокуратура – Велико Търново и Районна прокуратура – Нова Загора

9 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители на органите  Окръжна прокуратура – Враца, Окръжна прокуратура – Велико Търново и Районна прокуратура – Нова Загора.

На 30.10.2019 г. ще се проведе събеседването с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Нова Загора, която с решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/29.07.2019 г. предстои да бъде закрита и трансформирана в Териториално отделение към Районна прокуратура – Сливен. Единствен кандидат е Виолета Марчева Михайлова – прокурор в Специализираната прокуратура.

На 06.11.2019 г. ще се проведе събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура – Варна. Кандидатите са трема – Радослав Богомилов Лазаров – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна, и.ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна; Красимир Маринов Конов – заместник окръжен прокурор и и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Варна; Виолета Марчева Михайлова – прокурор в Специализираната прокуратура.

На 13.11.2019 г. ще се проведе събеседване с допуснатите кандидати за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Кандидатите са Христо Николов Христов – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново и и.ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново и Мирослав Тодоров Овчаров – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд