Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС реши да отправи искане до ВАС за допускане на предварително изпълнение на решението по т. 1 от Протокол № 27/11.09.2019 г. за избор на административен ръководител на Апелативна прокуратура - София

9 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши като страна по административно дело № 11538/2019 г. по описа на ВАС да отправи искане до Върховния административен съд за допускане на предварително изпълнение на решение на Колегията по т. 1 от Протокол № 27/11.09.2019 г. за избор на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София.

Решението е във връзка с депозирана до Прокурорската колегия молба от Радослав Димов Димов – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура – София за отправяне на искане за допускане на предварително изпълнение на посоченото решение на колегията, с което бе избран за административен ръководител на Апелативна прокуратура – София.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд