Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подпише договор с Община Кнежа за предоставяне на помещения за нуждите на Районна прокуратура – Кнежа

10 октомври 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подпише договор с Община Кнежа, представлявана от кмета на общината, с който се предоставян на ВСС безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на две помещения – частна общинска собственост за нуждите на Районна прокуратура – Кнежа.

Към настоящия момент Районната прокуратура ползва помещенията като за едно от тях няма подписан договор с общината, а за другото срокът на договора е изтекъл.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд