Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС преразпредели сред органи на съдебната власт автомобили с отпаднала необходимост, част от които са предоставени за ползване на органи извън съдебната власт

10 октомври 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ, предостави безвъзмездно за управление служебни автомобили на: Районен съд – Несебър, Районен съд – Панагюрище, Районен съд – Радомир,  Районен съд – Разград, Районен съд – Котел, Районен съд – Чепеларе, Районен съд – Нови пазар и Административен съд – Бургас.

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост се предоставят безвъзмездно за управление служебни автомобили с балансова стойност под 10 000 лв. - два броя автомобили на МВР, за нуждите на Криминална полиция при ОД на МВР – Пловдив и по един автомобил за нуждите на Областните дирекции на МВР в гр. Велико Търново, гр. Русе, гр. Шумен; по един автомобил на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД „Охрана“ в гр. Варна, гр. Хасково, гр. Разград, гр. Търговище и гр. Бургас, както и на Професионалната гимназия по земеделско стопанство „Александър Стамболийски“, с. Чомаковци.

Пленумът на ВСС препоръча на административните ръководители да предприемат необходимите действия за бракуване на автомобилите, негодни за употреба, при спазване на Националното законодателство, Националните счетоводни стандарти приложими в бюджетните предприятия и Счетоводната политика на съдебната система.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд