Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС извърши корекции по бюджетите на ВСС и органи на съдебната власт

10 октомври 2019 година

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и Националния институт на правосъдието за 2019 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разход за публикуване на обява в два национални ежедневника.

Намален е бюджета на Окръжен съд – Бургас за 2019 г. с 22 500 лв. във връзка с информация от председателя на съда за неусвояване на отпуснати средства за извършване на текущ ремонт - подмяна на негодни стъклопакети. В края на м. май 2019 г. е извършен оглед на Съдебната палата относно енергийната ефективност на сградата и паспортизацията ѝ, като до приключване на обследването съда не може да усвои отпуснатите средства за ремонт.

Увеличен е бюджета на Административен съд – Пловдив във връзка с текущ ремонт на покрив – част от фасадна облицовка и покривно водоотвеждане по сградата на съда. Заради неотложен текущ ремонт на външни колони и външно стълбище на Съдебната палата в гр. Елхово, както и за осигуряване на средства за упражняване на авторски надзор по време на строителството е увеличен бюджета на Районен съд – Елхово.

С цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт за подмяна на топлообмения апарат на чилър в сградата на съда е увеличен бюджета на Административен съд – Враца, както и на Окръжен съд – Хасково за извършване на неотложни ремонтни работи в котелното помещение на сградата на съдебната палата.

Извършени са корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд – Стара Загора във връзка с упражняване на авторски надзор и консултантска услуга за строителен надзор на обект „Проектиране и изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и северна фасада на вътрешния двор и изготвянето на технически паспорт на Съдебна палата гр. Стара Загора“.

Увеличен е бюджета на Районен съд – Асеновград с цел изплащане на държавна такса и адвокатско възнаграждение по образувано производства пред Комисията за защита на конкуренцията във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград“.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд – Кубрат за закупуване на копирна машина; на Административен съд – Плевен за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации; на Апелативен специализиран наказателен съд за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации и ОЕМ лиценз за операционна система Windows 10 Pro, както и за закупуване на 2 броя мултифункционални устройство и 3 броя принтери; на Административен съд – Варна за закупуване на 2 броя сървъри и 1 брой мрежов сторидж и 2 броя сървърни операционни системи; на Районен съд – Перник за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации, 2 бр. принтери и лиценз за сървър; Административен съд – Благоевград за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация за новоназначен служител и 1 бр. UPS; на Районен съд – Свищов за закупуване на 1 бр. сървър, 1 бр. лиценз за сървър, 3 броя принтери; на Районен съд – Генерал Тошево за закупуване на 2 бр. UPS за сървър и 1 бр. високоскоростен документен скенер, 11 бр. персонални UPS, 1 бр. МФУ от среден клас и 1 бр. МФУ от нисък клас.

Извършени са корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд – Разград за закупуване на 1 бр. лиценз за софтуер за сървърна операционна система Microsoft Windows Server 2019 Standart; на Районен съд – Кърджали за закупуване на 5 бр. принтери; на Районен съд – Карнобат за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация, 1 бр. ОЕМ лиценз; на Софийски районен съд за закупуване на комутатор и лиценз; на Софийски градски съд за подновяване на лицензи за защитни стени.

Увеличен е бюджетът на Апелативен съд – Пловдив, с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 12.06.2019 г., издаден от Районен съд – Стара Загора. Средствата в размер на 800 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение по бюджета на Апелативен специализиран наказателен съд за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2019 г. и за частта от разходите за експлоатация, поддръжка и ремонт на общите части на имот на ул. „Черковна“ № 90, в периода от 12.04.2019 г. до 30.06.2019 г. С цел осигуряване на средства за

ремонтни дейности, закупуване на обзавеждане и на осветителни тела за център за медиация в съда е увеличен е бюджета на Окръжен съд – Добрич.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд