Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС взе решения за закриване на третостепенни разпоредители с бюджета в системата на ПРБ във връзка с продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури

10 октомври 2019 година

Пленумът на Висшия съдебна съвет даде съгласие да се закрият третостепенните разпоредители с бюджет в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет Прокуратурата на Република България, банковите им сметки – транзитна, сметка за наличността и за чужди средства, както и кодовете в СЕБРА на районните прокуратури в градовете Несебър, Поморие, Средец, Малко Търново, Царево, Котел, Нова Загора, Велики Преслав, Нови пазар, Исперих, Кубрат, Омуртаг, Попово, Радомир, Елена, Кнежа, Левски, Никопол, Червен бряг, Провадия, Девня, Бяла, Дулово, Тутракан, Първомай, Гълъбово, Раднево, Елхово, считано от 01.01.2020 г.

Възложено бе на началника на отдел “Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция “Държавно съкровище” за закриването на транзитните сметки, сметките за наличности и кодовете в СЕБРА на 28-те районни прокуратури, а след представяне на информация от администрацията на главния прокурор, по кои сметки и в кои банки, следва да се прехвърли наличността на сметките за чужди средства да бъдат уведомени обслужващите банки на районните прокуратури.

Пленумът на ВСС даде съгласие от 01.01.2020 г.  да се закрият кодовете по БУЛСТАТ на районните прокуратури като възложи на административните ръководители да предприемат необходимите действия.

Решенията са във връзка с продължаване на процеса на оптимизиране на структурата на районните прокуратури през 2020 г., съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/29.07.2019 г. и решение на Прокурорската колегия по протокол № 29/02.10.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд