Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На интернет сайта на ВСС е публикувано писмо от кандидата за главен прокурор в отговор на „Становище и въпроси“ от сдружение „Боец – България Обединена с Една Цел“

10 октомври 2019 година

На интернет сайта на ВСС е публикувано писмо до членовете на Висшия съдебен съвет от г-н Иван Гешев - заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура и кандидат в откритата с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/15.07.2019 г. процедурата за избор на главен прокурор на република България, във връзка с публикуваното „Становище и въпроси“ от сдружение „Боец – България Обединена с Една Цел“.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд