Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
БИПИ предостави въпроси към Иван Гешев - кандидат за главен прокурор на Република България

14 октомври 2019 година

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани въпроси към кандидата Иван Гешев – заместник на главния прокурор при ВКП, допуснат до участие в процедура за избор на главен прокурор на Република България, предоставени от Българския институт за правни инициативи на основание част II, т. 3 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор във връзка с чл. 194а, ал. 6 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд