Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага Пленумът да съкрати една длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица и да разкрие същата в Районен съд - Исперих

15 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, Пленумът на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица.

Предлага се също Пленумът да разкрие на посочените основания една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Исперих, считано от датата на вземане на решението.

Предложението се внася за разглеждане и произнасяне в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 07.11.2019 г.

То е съобразено с данните от анализа на статистическите показатели, които показват натовареност в Районен съд – Горна Оряховица, под средната за страната, както и с даденото положително становище от административния ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд