Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи допълнително член на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища

15 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий доц. д-р Венцислава Желязкова Григорова – хабилитиран преподавател по гражданско право в Нов български университет, като резервен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на проф. д-р Веселина Неделчева Манева. Решението е във връзка с подадено от нея заявление за отвод.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд