Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши в ранг двама магистрати и остави без уважение предложения за извънредно атестиране

15 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 234 от ЗСВ повиши Петър Георгиев Касабов – съдия в Административен съд – Пловдив, и Деница Николаева Урумова – съдия в Софийския районен съд, на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия остави без уважение предложенията за извънредно атестиране на шест магистрати, участници в конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжен съд – гражданска, търговска и наказателна колегия, тъй като от последното им атестиране не е изминал 5-годишен период. Поради липса на всички законови предпоставки по чл. 197, ал. 5 във връзка с чл. 196, т. 4 от Закона за съдебната власт не са уважени предложенията на Даниела Душкова Павлова – съдия в Районен съд – Варна, Елена Иванова Стоилова – съдия в Районен съд – Провадия, Милена Кръстева Каменова – съдия в Софийския районен съд, Емилиан Любенов Лаков – съдия в Софийския районен съд, Виолета Григорова Николова – административен ръководител – председател на Районен съд – Червен бряг, и Елица Денчева Бояджиева-Георгиева – съдия в Районен съд – Исперих.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд