Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение искания на административния ръководител на Апелативен съд – София за увеличаване на щатните длъжности „съдия“

15 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искания на административния ръководител на Апелативен съд – София, за увеличаване на щатната численост с 3 щатни длъжности „съдия“ в Гражданското отделение и с 3 щатни длъжности „съдия“ в Търговското отделение на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд