Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС командирова двама съдии за участие в 53-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа в Хелзинки

15 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова двама магистрати за участие в 53-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), която ще се проведе в гр. Хелзинки, Финландия, за периода 19-23 ноември 2019 г. Във форума ще участват Светла Василева Даскалова-Василева – съдия в Окръжен съд – Варна, и Светослава Николаева Колева – Ангелова – съдия в Окръжен съд – Варна, командирована в Апелативен съд – Варна - членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактни точки в Европейската съдебна мрежа.

На срещата ще бъдат дискутирани международното правно сътрудничество по наказателни дела и по-специално приемането на нова директива за електронните доказателства, въпроси от областта на събирането на електронни доказателства и дигиталния обмен на доказателства. Ще бъде обсъден актуалният опит и добри практики по прилагането на европейската заповед за арест (ЕЗА) и осъществяването на международно сътрудничество по наказателни дела в условията на Брекзит. Предвижда се разглеждане на изграждането на Европейската прокуратура и нейните бъдещи отношения с ЕСМ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд