Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Камарата на следователите в България и Българският хелзинкски комитет депозираха въпроси към кандидата за главен прокурор на Република България

16 октомври 2019 година

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани становище по избора на главен прокурор и въпроси към кандидата от адв. Адела Каучанова, директор на Правната програма на Българския хелзинкски комитет, както и въпроси към кандидата от Управителния съвет на Камарата на следователите в България.

Становището и въпросите са подадени по реда на чл. 173, ал. 8 от ЗСВ във вр. с част. II, т. 3 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор.

Днес, 16 октомври 2019 г., е крайният срок, в който юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионални организации, висши училища и научни организации могат да представят на ВСС становища за кандидата и въпроси, които да му бъдат поставени. Становищата и въпросите се публикуват на интернет страницата на ВСС в срок до три дни след представянето им при спазване на Закона за личните данни.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд