Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отложи произнасянето по дисциплинарно дело № 19/2018 г. срещу Стефи Гълъбова – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура

16 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание произнасянето по дисциплинарно дело № 19/2018 г., поради липса на кворум от направени отводи от членове на колегията. Дисциплинарно дело № 19/2018 г. по описа на ВСС срещу Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, е образувано по предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд