Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС наложи на Цветомила Събинска – районен прокурор на Районна прокуратура - Враца дисциплинарно наказание „забележка“

16 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи, на основание чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, дисциплинарно наказание „забележка“ на Цветомила Цветанова Събинска – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Враца, за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ - „системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони, изразяващо се в произнасяне извън срока по чл. 145, ал. 2 ЗСВ по 122 бр. преписки и произнасяне извън срока по чл. 242, ал. 4 НПК по 54 бр. досъдебни производства, осъществено през периода от 01.01.2017 г. до 30.08.2018 г. .

Дисциплинарно дело № 1/2019 г. по описа на ВСС е образувано по предложение на Инспектора към Висшия съдебен съвет.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд