Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на и. ф. административния ръководител на Районна прокуратура – Варна, с която е обърнато внимание на прокурор Николай Павлов

16 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД – 813/13.08.2019 г. на и. ф. административния ръководител на Районна прокуратура – Варна, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Николай Найденов Павлов – прокурор в Районна прокуратура - Варна. Заповедта на административния ръководител, ведно с решението на Прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на прокурора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд