Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира трима прокурори и повиши на място в по-горен ранг двама прокурори

16 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 6 ноември 2019 г. разглеждането на възражението на Ангел Демирев Кънев – прокурор в Софийска районна прокуратура срещу изготвената  комплексна оценка от атестирането му.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Ваня Александрова Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Свищов и прие на основание, чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Кичка Василева Пеева – Казакова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и на Росен Кирилов Радев – прокурор в Специализираната прокуратура и прие комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Божидарова Стоянова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Елин Пелин и Петя Василева Василева – прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд