Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прекрати процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура - Нова Загора, поради оттегляне на единствения допуснат кандидат

16 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати откритата с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 24/26.09.2018 г. (обн. ДВ, бр.81/02.10.2018г.) процедура за избор на административен ръководител на Районна прокуратура - Нова Загора, поради оттегляне на подаденото заявление от единствения допуснат кандидат.

Решението ще бъде публикувано на интернет страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурсни процедури/Избор на административни ръководители.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд