Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни състава на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия във връзка с направени отводи

29 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни чрез жребий състава на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия, поради направени отводи. За редовен член бе определен Христо Лилянов Лазаров – съдия в Апелативен съд - София мястото на Иво Димитров Димитров – съдия в Апелативен съд - София, а за резервен член Емилия Атанасова Брусева - съдия в Апелативен съд - София на мястото на Анелия Драганова Цанова - съдия в Апелативен съд - София.

Конкурсът за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия е обявен с решение на Съдийската колегия по протокол № 21/02.07.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд