Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение искането на административния ръководител на Районен съд – Дупница за прекратяване на командироването на съдия Светослав Пиронев в Софийски районен съд

29 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на административния ръководител на Районен съд – Дупница за прекратяване на командироването на съдия Светослав Атанасов Пиронев в Софийски районен съд.

Съдия Пиронев е командирован във връзка с решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ по протокол № 33/22.11.2017 г. за публикуване на съобщение на интернет сайта на ВСС за командироване на съдии в СРС с оглед преодоляване на високата натовареност. При съпоставка на действителната натовареност Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ е установила, че Районен съд – Дупница е с 45,57 бр. постъпили дела и 61,02 бр. дела за разглеждане месечно от един съдия, а Софийски районен съд е с 49,99 бр. постъпили дела и 97,61 бр. дела за разглеждане месечно от един съдия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд