Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Главният прокурор на Република България връчи отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ на Димитър Димов – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен

30 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започна днешното си заседание с тържествено връчване на отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ на Димитър Йорданов Димов – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен, поощрен с решение на колегията по протокол № 29/02.10.2019 г. Той получи най-високото отличие в съдебната власт лично от главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров, който от името на колегите си и лично от свое име изрази благодарност за приноса на г-н Димов към прокуратурата и поясни, че наградата е „знак на признателност и уважение“.

В периода 29.07.- 29.10 2019 г. поощрени по реда на чл. 303 от Закона за съдебната власт от Прокурорската колегия са двама прокурори и един следовател. С отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ е поощрена Искра Борисова Атанасова – прокурор в Апелативна прокуратура – Варна, а с отличие „Служебна благодарност и грамота“ Аня Богданова Дечева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен. Наградените магистрати към настоящия момент са освободени от заеманите длъжности в системата на ПРБ, поради навършване на 65-годишна възраст.

През м. юли 2019 г. Прокурорската колегия реши отличията на поощрените магистрати да бъдат връчвани на последното заседание на колегията за съответния календарен месец.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд