Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение окончателното решение на ВАС, с което се отменя наложеното дисциплинарно наказание на Искра Георгиева – следовател в Следствения отдел на СГП

30 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 13592/14.10.2019 г. на Върховния административен съд – петчленен състав, II колегия, постановено по административно дело № 6191/2019 г., с което е оставено в сила Решение № 1716/07.02.2019 г. на Върховния административен съд – шесто отделение, по административно дело № 12488/2018 г., с което са отменени по жалба на Искра Николова Георгиева – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, решение по т. 4.1 от протокол № 22 от заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, проведено на 25.07.2018 г. и Заповед № 1488/15.06.2018 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд