Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС на 27.11.2019 г. ще проведе събеседване с кандидатите за административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура

30 октомври 2019 година 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 27 ноември 2019 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура. Процедурата е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 31/28.11.2018 г., като допуснати до участие са трима кандидати – Росен Кирилов Радев – прокурор в Специализираната прокуратура; Николай Найденов Найденов – заместник на административния ръководител на Апелативна специализирана прокуратура и изпълняващ функциите административен ръководител и Пламен Борисов Евгениев – съдия в Специализирания наказателен съд.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд