Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия е с обновен състав на членовете, избрани от общите събрание на прокурорите от ВКП, ВАП и НСлС

30 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на Комисията по атестирането и конкурсите с избраните от Общото събрание на Върховна касационна прокуратура, проведено на 17.10.2019 г., действащи прокурори от ВКП - Валентин Димитров Кирилов и Ирина Красимирова Апостолова. Новите членове ще заменят Валентин Димитров Кирилов – прокурор във ВКП и Румен Илиев Колчев – прокурор във ВКП, чиито мандати изтекоха на 24.10.2019 г.

Избраните членове на Комисията по атестирането и конкурсите от общите събрание на прокурорите от ВКП, ВАП и НСлС имат едногодишен мандат, като в обновения състав на Комисията участват Таня Крумова Поповска  – прокурор в Апелативна прокуратура – София, Емилия Пенева Пенева – прокурор във Върховна касационна прокуратура (втори мандат), Александър Димитров Лазаров – следовател в Националната следствена служба и Константин Любенов Тасков – следовател в Националната следствена служба.

Съгласно решение на Прокурорската колегия по протокол № 26/10.10.2018 г. за членове на КАК са определени Даниела Машева, Огнян Дамянов, Светлана Бошнакова, Пламен Найденов и Пламена Цветанова.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд