Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Публикуван е пълният стенографски протокол от заседанието на Пленума на ВСС за избор на главен прокурор на Република България, проведено на 24 октомври 2019 г.

1 ноември 2019 година

Пълният стенографски протокол от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 24.10.2019 г., на което бе избран Иван Стоименов Гешев, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, за главен прокурор на Република България, е публикуван на интернет сайта в раздел „Заседания на ВСС“ – „Пълни стенографски протоколи“ – „2019“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд