Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи Невена Зартова - заместник районен прокурор на Районна прокуратура – София за изпълняващ функциите на административен ръководител

6 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Невена Яворова Зартова - заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура – София за изпълняващ функциите на административен ръководител. Решението е във връзка с предстоящото встъпване в длъжност апелативен прокурор на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, съгласно определение от 28.10.2019 г. на Върховния административен съд  - Шесто отделение, по адм. дело 11538/2019 г., с което е допуснато предварително изпълнение на решение на Прокурорската колегия на ВСС по т. 1 от Протокол № 27 от 11.09.2019 г. за избор на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София. С решение по протокол № 30/09.10.2019 г. Прокурорската колегия като страна по административно дело № 11538/2019 г. по описа на ВАС отправи искане до Върховния административен съд за допускане на предварително изпълнение на решение на Колегията за избор на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София.

Прокурор Невена Зартова има над 13 години юридически стаж в Прокуратурата на Република България. От 07.11.2005 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура, като от 24.06.2014 г. и към момента заема длъжността „зам.-районен прокурор“.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд