Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение текуща информация за утвърдени средства за органите на съдебната власт за основни ремонти на ДМА

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по параграф „Основен ремонт на ДМА“ към 30.09.2019 г. Справката съдържа информация за отчетени разходи от Районен съд – Сливница, Окръжен съд – Видин, Районен съд – Дупница, Районен съд – Пещера, Окръжен съд – Стара Загора, Административен съд – Благоевград, ПРБ и ВСС. Планираните средства за основен ремонт са в общ размер на 15 461 035 лв., от които са изразходени 3 911 423 лв. към 30.09.2019 г.

Справката е изготвена в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по  протокол № 10/23.03.2018 г., с което е възложено на Комисия „Бюджет и финанси“ да предоставя ежемесечна справка на КБФ и дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за размера на утвърдените и усвоените от органите на съдебната власт средства.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд