Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри получените и изразходвани командировъчни пари от членовете на ВСС, председателите на ВКС и ВАС, главния прокурор, главния инспектор на ИВСС и директора на НИП

 7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разходите за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за третото тримесечие на 2019 г. Приета за сведение е информацията за председателите на  Върховен касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор на Република България, Главния инспектор на ИВСС и директора на НИП и за членовете на ВСС, участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми, от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за третото тримесечие на 2019 г. Не са изплащани средства за командировки през отчетния период и за членовете на ВСС участващи и в управление и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми.

Общият размер на изплатените командировъчни пари за периода е 266 лв.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд