Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрирани застрахователни събития, отказани и изплатени застрахователни суми

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатени застрахователни суми по предявени претенции по сключения договор с ВСС за периода 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г.

Съгласно информацията за третото тримесечие на 2019 г. изплатените суми по предявени претенции от застрахованите по договора лица са в размер на 359 240,79 лв.

За посочения период  в ЗАД „Дженерали застраховане“ АД са постъпили 403 бр. преписки, като са отказани общо 46 преписки на основание непокрит риск.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд