Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри финансовата обосновка за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот от Министерство на здравеопазването за изграждане на учебен център с кампус за обучителната дейност на НИП

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри финансовата обосновка за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – публична държавна собственост от Министерство на здравеопазването за изграждане на учебен център с кампус и административна сграда за обезпечаване на администрацията и обучителната дейност на Националния институт на правосъдието.

Пленумът упълномощи представляващия ВСС да подпише финансовата обосновка, която ще бъде изпратена на заместник-министъра на регионалното развитие.

В документа е посочено, че за последните три години в НИП са преминали курс за задължително обучение средно по 75 кандидати за младши магистрати на випуск, обособени в пет групи. Годишно се провеждат общо 280 обучения за въвеждащо и текущо обучение за около 8200 души от целевата група по чл. 249 от ЗСВ.

Недостатъчния капацитет на сградата на НИП не позволява паралелното провеждане на обучения, поради необходимостта от практически и интерактивни сесии в работа по групи, ангажиращи в максимален обем капацитета на залите за едно или две обучения. Наличната база не предполага възможност за настаняване на обучаемите, а продължителността на процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключването на договори с изпълнители за логистика поставя в зависимост процеса за планиране на обученията.

Развитието на материалната база на НИП е стратегически елемент в изграждането на модерна обучителна среда за професионалната общност. Годишните разходи за управление на имота ще са за сметка на бюджета на съдебната власт, като финансови средства за поддръжката му са планирани в средносрочната бюджетна прогноза 2020-2022 г. За изграждане на учебен център с кампус и административна сграда за НИП са необходими допълнителни средства в размер на 1 200 000 лв. за 2020 г. , 6 000 000 лв. за 2021 г. и 7 000 000 лв. за 2022 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд