Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите за „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ от Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г.

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите за „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ от Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г. към 30.09.2019 г. Общият размер на планираните разходи е 16 733 919 лв. Актуализацията е във връзка с актуализирани сметни стойности. В поименното разпределение не са включени средствата за придобиване на сграда за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Балчик, както и сумата за проектиране, изграждане, строителен и инвеститорски контрол на съдебна сграда за нуждите на Административния съд, Окръжната прокуратура и Районната прокуратура в гр. Пазарджик

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд