Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет определи свои представители в консултативния орган за реализиране на мерките от Пътната карта за изпълнението на препоръките относно рамката на несъстоятелност и стабилизация в България

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет  определи Стефан Гроздев за титулярен, а Даниела Марчева за резервен представител на ВСС в консултативния орган за реализиране на мерките от Пътната карта за изпълнението на препоръките относно рамката на несъстоятелност и стабилизация в България. Консултативният орган е създаден с цел ефективно изпълнение на мерките, както и за осъществяване на текущ контрол и бъдещи актуализации по Пътната карта, която е изготвена в рамките на проект „Реформи в областта на несъстоятелността в България“, изпълняван от Министерство на правосъдието по Програма за подкрепа на структурни реформи на ЕК.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд