Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази принципно съгласие относно изграждането на газова инсталация в общите части на жилищната сграда, в която има ведомствен апартамент на ПРБ

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази принципно съгласие относно изграждането на газова инсталация в общите части на жилищната сграда, представляваща блок 6А, гр. София, ж.к. „Овча купел“ ул. „Букет“ № 56, в който Прокуратурата на Република България стопанисва ведомствен апартамент. В съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 8 от Закона за управление на етажната собственост и във връзка с  чл. 387 и чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт, газифицирането на сградата е стъпка към енергийно ефективно потребление и ще допринесе за повишаване комфорта на живеещите, включително наемателите от съдебната система.

Дължимата сума от страна на ВСС в размер на 146,00 лв., изчислена на база идеални части от общите части на сградата ще бъде изплатена на председателя или касиера на Етажната собственост, след представяне на финансов документ за извършената дейност.

Решението на Пленума на ВСС ще бъде изпратено на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, за предприемане на действия по компетентност, както и на главния прокурор на Република България, за сведение и уведомяване на Етажната собственост.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд