Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение доклад относно въвеждането и експлоатацията на системата за случайно разпределение на делата във връзка с предприетите действия за извършване на независим външен одит на същата

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет относно въвеждането и експлоатацията на системата за случайно разпределение на делата във връзка с предприетите действия за извършване на независим външен одит на същата. Докладът е съгласуван с ресорните комисии – комисия „Бюджет и финанси“, комисия „Правни въпроси“ и комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“г, съгласно  решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/29.07.2019 г.

Представена е хронологията, свързана с решенията и предприетите от ВСС действия във връзка с въвеждане в експлоатация на системата за случайно разпределение на делата в периода от 2005 г. до настоящия момента, като е извършена проверка на фактите и обстоятелствата, съобразно наличните в администрацията на ВСС документи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд