Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на районните прокуратури по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ във връзка с продължаващия втори етап на съдебната реформа за преструктуриране на районните прокуратури

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на районните прокуратури по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ във връзка с продължаващия втори етап на съдебната реформа за преструктуриране на районните прокуратури. Считано от 01.01.2019 г. Пленумът на ВСС, на основание чл. 30, ал., т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ съкрати 42 щатни длъжности „прокурор“, 21 щатни длъжности „административен ръководител – районен прокурор“, 1 щатна длъжност „заместник на административния ръководител“ и 3 длъжности „младши прокурор“ в 28 районни прокуратури, които ще бъдат преобразувани в териториални отделения и разкри 64 длъжности „прокурор“ и 3 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури, към които ще бъдат придадени териториалните отделения на територията на съответната районна прокуратура.

Пленумът съкрати една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Радомир и разкри една щатна длъжност в Районна прокуратура – Перник. В Районна прокуратура – Първомай ще бъдат съкратени една щатна длъжност „прокурор“ и една щатна длъжност „административен ръководител – районен прокурор“, като съответно ще бъдат разкрити две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Пловдив. Пет длъжности „прокурор“ ще бъдат разкрити в Районна прокуратура – Стара Загора след съкращаване на една длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ и две  щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Раднево, както и две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Гълъбово. След съкращаване на две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Елена ще бъдат разкрити съответно две щатни длъжности в Районна прокуратура – Велико Търново. Осем щатни длъжности „прокурор“ ще бъдат разкрити в Районна прокуратура – Плевен след съкращаване на четири щатни длъжности „административен ръководител – районен прокурор“ в районните прокуратура в Кнежа, Никопол, Левски и Червен бряг, както и на три щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Червен бряг и една в Районна прокуратура – Левски. Съкратени ще бъдат една щатна длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ и три щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Бяла, като съответно ще бъдат разкрити четири длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Русе. Шест длъжности „прокурор“ и една длъжност „младши прокурор“ ще бъдат разкрити в Районна прокуратура – Варна след съкращаване на две щатни длъжности „административен ръководител – районен прокурор“ в районните прокуратура в Провадия и Девня, три щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Девня, една щатна длъжност „прокурор“ и една щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Провадия. Ще бъдат съкратени по една щатна длъжности „административен ръководител – районен прокурор“ в районните прокуратури във Велики Преслав и Нови пазар, както и една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Велики Преслав, като ще бъдат разкрит три длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Шумен.  Пет щатни длъжности ще бъдат разкрити в Районна прокуратура – Разград, след съкращаване на две щатни длъжности „административен ръководител – районен прокурор“ в районните прокуратури в Исперих и Кубрат, на една щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Исперих и по една щатна длъжност „прокурор“ в двете прокуратури. Пет щатни длъжности „прокурор“ ще бъдат разкрити и в Районна прокуратура – Търговище след съкращаване на щатната длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ в Районна прокуратура – Попово, както и по две щатни длъжности „прокурор“ в районните прокуратура в Търговище и Попово. Една щатна длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ и една щатна длъжност „прокурор“ ще бъдат съкратени в Районна прокуратура – Тутракан и съответно ще бъдат разкрити две длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Силистра. Общо 14 длъжности „прокурор“ и една длъжност „младши прокурор“ ще бъдат разкрити в Районна прокуратура – Бургас след съкращаване на четири щатни длъжности „административен ръководител – районен прокурор“ в районните прокуратури в Малко Търново, Несебър, Поморие и Средец.  Шест щатни длъжности „прокурор“ и една длъжност „младши прокурор“ ще бъдат съкратени в Районна прокуратура – Несебър, по една щатна длъжност „прокурор“ ще бъде съкратена в районните прокуратура в Малко Търново, Поморие и Средец, а две щатни длъжности „прокурор“ ще бъдат съкратени в Районна прокуратура – Царево. В Районна прокуратура – Сливен ще бъдат разкрити четири длъжности „прокурор“ и една щатна длъжност „младши прокурор“, след съкращаването на две щатни длъжности „прокурор“ и една щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Нова Загора, както и една щатна длъжност „административен ръководител – районен прокурор“, и една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Котел. Три щатни длъжности „прокурор“ ще бъдат разкрити в Районна прокуратура – Ямбол след съкращаване на една щатна длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ и две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Елхово.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд