Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение решение № 1457/30.10.2019 г. по адм. дело № 1418/2019 г. на ВАС, Шесто отделение и указа на Комисията по професионална етика да изготви становище за нравствените качества на кандидата Стоян Атанасов Германов

12 ноември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 1457/30.10.2019 г. по адм. дело № 1418/2019 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение образувано по жалби на Стоян Атанасов Германов и указа на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС да изготви становище за нравствените качества на кандидата Стоян Германов.

Върховният административен съд е отменил решенията на Съдийската колегия по т. 4.2 от протокол № 3/29.01.2019 г., с което след проведено гласуване и получен резултат 7 гласа „за“ и 4 гласа „против“, не е взето решение по предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за назначаване на Стоян Германов на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, както и по т. 4.2 от Протокол № 4/05.02.2019 г., с което е оставено без разглеждане предложението на КАК за назначаването на Германов на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд