Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на проекта на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители в специализираните наказателни съдилища за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения

12 ноември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание разглеждането на проекта на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители в Специализирания наказателен съд и в Апелативния специализиран наказателен съд за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ.

Проектът на Правилата ще бъде прецизиран в двуседмичен срок от сформираната нова работна група, в състав: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, членовете на колегията Даниела Марчева, Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров, Драгомир Кояджиков, Красимира Костова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, Любка Вакарелска – съдебен администратор в Апелативния специализиран наказателен съд, Светла Георгиева – съдебен администратор в Специализирания наказателен съд и двама представители от Върховния касационен съд, Наказателна колегия.

Съдийската колегия реши да отправи искане за автентично тълкуване от Народното събрание на чл. 233, ал. 6 от ЗСВ.

Правилата за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители от специализираните наказателни съдилища ще регламентират реда и критериите за определяне на индивидуалната оценка, състава на помощните комисии за оценяване на магистратите и съдебните служители, актовете, които се издават в рамките на процедурата по оценяване, случаите, в които не се изплаща допълнително възнаграждение, както и бюджетните средства, от които се извършват плащанията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд