Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия ВСС прие за сведение доклад от председателите на Районен съд – Стара Загора и Районен съд – Девин от участие в VII-та Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“ в Унгария

12 ноември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Милена Костова-Колева – председател на Районен съд – Стара Загора и Илияна Ферева-Зелева – председател на Районен съд – Девин, от участие в VII-та Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“, в периода 09-12.10.2019 г. в гр. Будапеща, Унгария. Конференцията е посветена на темата „Изграждане на доверие чрез комуникация“ с акцент върху „Комуникацията по важни случаи“, „Мисията на съдилищата за насърчаване на ценности“ и „Вътрешната комуникация“,като в нея са участвали над 80 делегати от 19 държави, сред които Германия, Испания, Полша, Хърватия, Латвия и Румъния.

Международният форум е насочен към публично обсъждане на методи и инструменти за вътрешна и външна комуникация на съдилищата в Европа, споделяне на професионален опит, добри практики и обсъждане на спорни въпроси и техните възможни решения.

Докладът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС в раздел „Международна дейност“, „Доклади от международни срещи“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд