Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение акт за резултатите от извършена планова проверка в Окръжна прокуратура – Русе от ИВСС

13 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение акт за резултатите от извършена планова проверка в Окръжна прокуратура – Русе, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-29/20.05.2019 г. на главния инспектор.

Обхватът на проверката включва цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на прокуратурата, на организацията на образуването и движението на преписките и делата в прокуратурата и ОСлО при ОП - Русе, както и приключването им в установените срокове, анализ на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на противоречива практика. Обхванат е периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г., и 01.01.2018г. - 01.12.2018г.

Актът с резултатите от проверката се състои от две части – комплексна планова проверка на Окръжна прокуратура – Русе и проверка на Окръжния  следствен отдел.

Съобразно положителните изводи и констатации за организацията на работата на административния ръководител, на прокуратурата, на съдебния администратор, на администрацията и на работата на окръжния следствен отдел, на основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, проверяващият екип от ИВСС е приел, че не следва да се дават препоръки.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд