Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Кърджали, Софийска районна прокуратура и районните прокуратури в Оряхово и Свиленград

13 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Кърджали, Районна прокуратура – Оряхово, Районна прокуратура – Свиленград и Софийска районна прокуратура. Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Мандатът на военно-окръжния прокурор полк. Димо Бъчваров изтича на 09.02.2019 г., а на Желязко Стефанов окръжен прокурор на Кърджали на 02.02.2019 г.

Свободни са длъжностите за административен ръководител на районните прокуратури в гр. Оряхово и гр. Свиленград, за които в периода 2017 – 2019 г. са проведени по седем процедури, без да постъпят кандидатури.

Длъжността за административен ръководител на Софийска районна прокуратура е свободна след като на 07.11.2019 г.  Радослав Димов встъпи в длъжност апелативен прокурор на Апелативно прокуратура – София.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд