Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий конкурсната комисия по обявения с решение по протокол № 27/11.09.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури

13 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименен списък на хабилитираните преподаватели по наказателно право, както и на магистрати от апелативните прокуратури, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от ЗСВ, отговарящи на условията на чл. 189, ал. 5, т. 7 и ал. 9 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури (решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/11.09.2019 г.) От списъка на прокурорите в апелативните прокуратура са изключени Ясенка Шигарминова и Румен Боев – прокурори в Апелативна прокуратура – Пловдив във връзка с предстоящото им пенсиониране през второто полугодие на 2020 г.

Прокурорската колегия определи чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 6 от ЗСВ във връзка с чл. 189, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, поименния състав на конкурсната комисия, както следва:

Редовни членове :

Димитър Ангелов -  прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив

Пламен Костадинов -  прокурор в Апелативна прокуратура - Варна

Иванка Козарова -  прокурор в Апелативна прокуратура - Бургас

Емил Дангов - прокурор в Апелативна прокуратура - София

Доц д-р Светла Маргаритова-Вучкова -  хабилитиран преподавател по наказателно право в Бургаски свободен университет

Резервни членове:

- Стефка Якимова - прокурор в Апелативна прокуратура - Варна

- проф. д-р Веселин Вучков - хабилитиран преподавател по наказателно право в Нов български университет.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд