Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС преназначи 64-ма магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ във връзка с втория етап от оптимизиране структурата на районните прокуратури.

13 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ 64-ма магистрати - административни ръководители, заместници на административните ръководители и прокурорите от районните прокуратури, които ще бъдат закрити и преобразувани в териториални отделения от 01.01.2020 г. Магистратите са преназначени на разкритите щатни бройки за прокурори в районните прокуратури със седалище в областните градове, съгласно решението на Пленума на ВСС по протокол № 26/07.11.2019 г. и в съответствие със заетия щат на закритите прокуратури.

От дневния ред бе оттеглено предложението от Комисията по атестирането и конкурсите за оптимизиране на свободните щатни длъжности в районните прокуратури по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд