Закон за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси

 
 
УКАЗАНИЯ за подаване на декларации за имущество и интереси от магистратите
 
     
 

Декларации подадени до 25 април 2013 г.

СЪД

Декларации на магистратите от:

ПРОКУРАТУРА

Декларации на магистратите от:

СЛЕДСТВЕНИ ОРГАНИ

Декларации на магистратите от:

 
     
     
     

 

ДЕКЛАРАЦИИ, подадени след 25.04.2013 г.
и
ДЕКЛАРАЦИИ, подадени преди 25.04.2013 г.,
за които е получено съгласие за публикуването им съгласно решение на ВСС по протокол № 16/25.04.2013 г., т. 38 (отм., решение на ВСС по протокол № 41/24.10.2013 г., т. 40.)

Декларации на: