КОНКУРСИ
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 6 (шест) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПРАВИЛА за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори и избор на Комисия по допустимост (публикувано на 16 юни 2021 г.)

Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори от Република България (публикувано на 16 юни 2021 г.)

РЕШЕНИЕ за определяне на дати за изслушване на кандидатите за европейски делегирани прокурори (публикувано на 29 юли 2021 г.)

 

Кандидат  

Заявление
и документи
по чл. 7, ал.3 
от Правилата за подбор на кандидати за   европейски делегиран прокурор 

Списъци на
допуснати / недопуснати
кандидати
Становища и въпроси Дата, час и място за изслушване
на кандидатите
Решение
на ПК на ВСС за одобряване на
кандидатите
1.

Бойко Йорданов Атанасов -
следовател в
Следствения отдел в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 22.06.2021г.)

 

Списък
(публикуван на 22.07.2021 г.)

 

 

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

становище
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12622/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

08.09.2021 г.
9:30 ч.

 

РЕШЕНИЕ 
(публикувано на
10 септември 2021 г.)

2.

Вилислава Янчева Ангелова -
съдия в Специализирания наказателен съд

ОТКАЗ вх. № ВСС-12811/07.09.2021 г.

(публикувани на 05.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

08.09.2021 г.
14:00 ч.
3. Карамфила Ранкова Тодорова
съдия в Софийски градски съд

(публикувани на 07.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

09.09.2021 г.
09:30 ч.
4. Здравена Валентинова Янева
прокурор в Районна прокуратура – Пловдив

(публикувани на 07.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

08.09.2021 г.
14:00 ч.
5. Елена Живкова Попова 
съдия в Специализирания наказателен съд

(публикувани на 09.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

08.09.2021 г.
14:00 ч.
6. Милко Момчев Момчев 
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 13.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

09.09.2021 г.
09:30 ч.
7. Анна Мариянова Алексова –
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 13.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

08.09.2021 г.
09:30 ч.
8.

Мария Нешева Тодорова
прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив

(публикувани на 14.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

09.09.2021 г.
09:30 ч.
9.

Светослав Здравков Маринчев -

заместник на административния ръководител -

заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Бургас

ОТКАЗ вх. № ВСС-10996/24.08.2021 г.

(публикувани на 15.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

09.09.2021 г.
14:00 ч.
10. Виктор Бориславов Тарчев 
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 15.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

отговори
(публикувани на 07.09.2021 г.),

 

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

отговори
(публикувани на 07.09.2021 г.)

08.09.2021 г.
09:30 ч.
11.  Станислав Христов Стойков
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 15.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

09.09.2021 г.
14:00 ч.
12.

Ивайло Володиев Илиев -

заместник на административния ръководител -

заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кюстендил

(публикувани на 15.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

отговори
(публикувани на 08.09.2021 г.),

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

08.09.2021 г.
14:00 ч.
13.

Радостин Георгиев Петров

съдия в Окръжен съд - Варна

(публикувани на 15.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

09.09.2021 г.
14:00 ч.
14.

Пламен Дончев Петков -

административен ръководител -

районен прокурор на Районна прокуратура - Сливница

(публикувани на 15.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

09.09.2021 г.
09:30 ч.
15. Димитър Димитров Халачев -
следовател в
Следствения отдел в Специализираната прокуратура

(публикувани на 15.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

08.09.2021 г.
14:00 ч.
16. Николай Василев Русинов
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 15.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

09.09.2021 г.
09:30 ч.
17.

Яна Миткова Николова –
прокурор в Окръжна прокуратура - Шумен

(публикувани на 16.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

 

отговори
(публикувани на 05.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

09.09.2021 г.
14:00 ч.
18.

Стоян Иванов Лазаров-

заместник на административния ръководител -

заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - София

(публикувани на 16.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

09.09.2021 г.
14:00 ч.
19.

Анита Благоева Джамалова -

заместник на административния ръководител -

заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Перник

(публикувани на 16.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

08.09.2021 г.
09:30 ч.
20.

Ирина Владимирова АрменоваЯнчева -

прокурор в Специализираната прокуратура

(публикувани на 16.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

09.09.2021 г.
09:30 ч.
21.

Бисера Здравкова Калпакчиева -

прокурор в Окръжна прокуратура - София

(публикувани на 19.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

08.09.2021 г.
09:30 ч.
22.

Галина Георгиева Господинова - Стефанова -

съдия в Софийски районен съд

ОТКАЗ вх. № ВСС-11190/08.09.2021 г.

(публикувани на 19.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

08.09.2021 г.
14:00 ч.
 23. 

Атанас Стоилов Атанасов -

съдия в Софийски градски съд

(публикувани на 19.07.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 03.08.2021 г.)

отговори
(публикувани на 08.09.2021 г.),

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел", 
вх. № 12621/01.09.2021г.
публикувани на 02.09.2021 г.)

08.09.2021 г.
09:30 ч.
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд