Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще обсъди актуализиране на трудовите възнаграждения в съдебната система на 24 януари 2019 г.

18 януари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще разгледа предложението за актуализиране на трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители на 24 януари 2019 г. Предложението бе оттеглено от проведеното вчера (17 януари 2019 г.) заседание на Пленума, във връзка с постъпил алтернативен вариант. Той е внесен на 16.01.2018 г. от името на 9 членове на ВСС, които предлагат заплатите на магистратите да бъдат определени по начин, различен от този предложен на Комисия „Бюджет и финанси“.

Първоначалното предложение на Комисия „Бюджет и финанси“ предвижда  увеличението на работните заплати на магистратите и съдебните служители да бъде с 10%, средствата за което са обезпечени в рамките на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., бюджет на съдебната власт. Това означава, увеличение от 10% върху настоящото трудово възнаграждение на работещите в съдебната система, а не увеличение с фиксирана сума.

С втория предложен вариант се иска актуализиране на трудовите възнаграждения на магистратите, което да е с абсолютна стойност от 204 лв. на всички нива в съдебната система и увеличение на ранговете на магистратите от районните, окръжните и апелативните съдилища, като първи ранг от 100 лв., стане 200 лв., втори ранг от 200 лв. – 300 лв., а трети ранг от 250 лв. – съответно 350 лв.

Към този момент това са двата предложени варианта за увеличение на трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд