Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Специализиран наказателен съд кани колегите, които имат най-малко 10 години стаж, от които поне 5 години като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател и желаят да бъдат командировани, да се свържат със съдебния администратор Светла Георгиева на телефон 02/8140532. В момента има две места с възможност за командироване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд