За нас
История на ВСС
Състав на ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Боян Георгиев Магдалинчев

Образование: СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“

Професионална дейност:

от 30.01.1979 г. до 30.01.1980 г. – стажант - съдия в Окръжен съд - Благоевград
от 27.03.1982 г. до 30.03.1983 г. – съдия в Районен съд – Разлог
от 31.03.1983 г. до 13.10.1993 г. – съдия в Районен съд – Гоце Делчев
от 13.10.1993 г. – 17.02.1997  г. – заместник-председател на РС – Г. Делчев
от 17.02.1997 г. до 10.11.2004 г. – съдия във Върховния административен съд
от 16.12.1998 г. до 16.12.2003 г. – член на ВСС
от 10.11.2004 г. до 01.12.2010 г. – председател на отделение във ВАС
от 01.12.2010 г. до 07.12.2012 г. – съдия във Върховния административен съд
от 07.12.2012 г. до 03.10.2017 г. - заместник-председател на Върховния административен съд
от 03.10.2017 г.                            - член на ВСС

 

Участие в комисии:

Комисия „Бюджет и финанси“ към „Пленума на ВСС - председател
Комисия по професионална етика към Съдийската колегия
Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия

Представляващ Висшия съдебен съвет

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд